Skip to main content

Publications

I bhFeidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin leagtar amach Fís an Rialtais, Spriocanna Ardleibhéil agus Príomhghníomhartha Cumasúcháin chun an timpeallacht chuí bheartais, rialachais agus ghnó a chur i bhfeidhm ionas go mbeifear ábalta ár n-acmhainneacht mhuirí a bhaint amach.

Strategy & Taskforce Reports

Straitéis Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta Muirí 2017-2021 - Foilsithe 20 Meitheamh, 2017

Other

Foilsithe 1 Iúil, Díríonn 2016. Dírítear sa dara athbhreithniú ar an dul chun cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2015, agus an fócas le haghaidh 2016.

Annual Progress Reports

Foilsithe 10ú Iúil 2015. Dírítear sa dara athbhreithniú ar an dul chun cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2014, agus an fócas le haghaidh 2015.

Annual Progress Reports

Foilsithe 10ú Iúil 2015

Strategy & Taskforce Reports

Foilsithe 10ú Iúil 2015

Strategy & Taskforce Reports

Foilsithe Aibreán 2015 ag an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna.

Other

Dírítear sa Chéad Athbhreithniú ar an Dul chun Cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2013. Déantar cur síos sa tuarascáil ar an méid seo a leanas:
• achoimre ar na príomhéachtaí;
• dul chun cinn ar na luathghníomhaíochtaí a sainaithníodh i dtreochlár 2012-2014;
• tuairisc chun dáta ar ghníomhaíochtaí agus ar ghníomhartha eile; agus
• an fócas le haghaidh 2014.

Annual Progress Reports

Seoladh an Doiciméad Comhairliúcháin um Shaibhreas ár nAigéin i dtús 2012. Bhí deich gceist sa doiciméad plé inar gabhadh tuairimí agus smaointe an phobail maidir le fás inbhuanaithe a ghiniúint inár ngeilleagar muirí.

Other