Languages

-A +A

Foilseacháin

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn

I bhFeidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin leagtar amach Fís an Rialtais, Spriocanna Ardleibhéil agus Príomhghníomhartha Cumasúcháin chun an timpeallacht chuí bheartais, rialachais agus ghnó a chur i bhfeidhm ionas go mbeifear ábalta ár n-acmhainneacht mhuirí a bhaint amach.

Sunday, 1 Iúil, 2012
Straitéis & Tascfhórsa Tuarascálacha

Straitéis Náisiúnta Taighde agus Nuálaíochta Muirí 2017-2021 - Foilsithe 20 Meitheamh, 2017

Tuesday, 20 Meitheamh, 2017
Eile
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Athbhreithniú ar Dul Chun Cinn 2015

Foilsithe 1 Iúil, Díríonn 2016. Dírítear sa dara athbhreithniú ar an dul chun cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2015, agus an fócas le haghaidh 2016.

Wednesday, 1 Meitheamh, 2016
Tuarascálacha Bliantúla
Our Ocean Wealth Enablers Task Force Report on Marine Spatial Planning

Foilsithe 10ú Iúil 2015

Wednesday, 1 Iúil, 2015
Straitéis & Tascfhórsa Tuarascálacha
Our Ocean Wealth Development Task Force Report

Foilsithe 10ú Iúil 2015

Wednesday, 1 Iúil, 2015
Straitéis & Tascfhórsa Tuarascálacha
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Athbhreithniú ar Dul Chun Cinn 2014

Foilsithe 10ú Iúil 2015. Dírítear sa dara athbhreithniú ar an dul chun cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2014, agus an fócas le haghaidh 2015.

Wednesday, 1 Iúil, 2015
Tuarascálacha Bliantúla
  A Study of the Current and Future Skills Requirements of the Marine/Maritime Economy to 2020

Foilsithe Aibreán 2015 ag an tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna.

Wednesday, 1 Aibreán, 2015
Eile
Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin – Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn 2012/13

Dírítear sa Chéad Athbhreithniú ar an Dul chun Cinn maidir le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin ar na príomhghníomhaíochtaí a rinneadh go dtí deireadh 2013. Déantar cur síos sa tuarascáil ar an méid seo a leanas:
• achoimre ar na príomhéachtaí;
• dul chun cinn ar na luathghníomhaíochtaí a sainaithníodh i dtreochlár 2012-2014;
• tuairisc chun dáta ar ghníomhaíochtaí agus ar ghníomhartha eile; agus
• an fócas le haghaidh 2014.

Sunday, 1 Meitheamh, 2014
Tuarascálacha Bliantúla
Saibhreas ár nAigéin – Doiciméad Comhairliúcháin 2012

Seoladh an Doiciméad Comhairliúcháin um Shaibhreas ár nAigéin i dtús 2012. Bhí deich gceist sa doiciméad plé inar gabhadh tuairimí agus smaointe an phobail maidir le fás inbhuanaithe a ghiniúint inár ngeilleagar muirí.

Tuesday, 1 Bealtaine, 2012
Eile