Skip to main content

Saoráil Faisnéise

Tá Foras na Mara agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar shaoráil faisnéise a fháil i dtaca le Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin nó le hobair an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí idir-rannaigh, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Roinn an Taoisigh.