Skip to main content

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta d’fhaisnéis agus do sheirbhísí a chur ar fáil a bheidh inrochtana go hiomlán do dhaoine faoi mhíchumas.

Leagan amach agus nascleanúint leathanach 

Tá an chuid is mó de na leathanaigh ar an suíomh Gréasáin leagtha amach mar a leanas:

  • Naisc dhomhanda:  Rogha Teangacha, Miosúr Téacs, Sonraí Teagmhála, Síntiúis, Mapa Suímh (cuir ainmneacha leathanach eile i mbuntáisc).
  • Príomh-nascleanúint: naisc le príomhrannáin an tsuímh Ghréasáin - Baile, Maidir Linn, Plean Comhtháite Muirí, Nuacht & Imeachtaí, Foilseacháin, Déan Teagmháil Linn.
  • Mionrian: sonraíonn sé an áit a bhfuil tú ar an suíomh Gréasáin anois agus soláthraíonn sé rian nasc ón áit sin go dtí an leathanach baile.
  • Bosca cuardaigh: is féidir é a úsáid chun eochairfhocail a chuardach ar ár suíomh Gréasáin. Tá an bosca cuardaigh suite sa choirneál uachtair ar thaobh na láimhe deise ar gach leathanach gréasáin.
  • Nascleanúint Rannán: Taispeánann an phríomh-nascleanúint na príomhleathanaigh ábhair go léir agus liosta dá bhfoleathanaigh nuair a ainlíonn tú os cionn ceannteideal. Tá ionadchoinneálaithe sa leathanach baile ina bhfuil naisc dhíreacha chuig an bPlean Comhtháite Muirí, Foilseacháin, an Nuacht, Comhdháil & Imeachtaí FBSÁA, agus míreanna is Déanaí an Nuachta. Tá íomhá bharra sleamhnáin ar an leathanach baile chomh maith.
  • Ábhar: Príomhábhar don leathanach sin, leagtha amach ag úsáid ceannteideal agus gnéithe míre.

Comhlíonadh caighdeán

Déanann Foras na Mara an suíomh Gréasáin um Shaibhreas ár nAigéin a chothabháil i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara thar ceann an Ghrúpa Comhordaithe Mhuirí idir-rannaigh, agus tá siad tiomanta don suíomh Gréasáin seo a chothabháil de réir thosaíocht 1 agus 2 na dTreoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán W3C agus de Threoirlínte an Údaráis Náisiúnta Míchumas maidir le hInrochtaineacht Gréasáin. Tá obair ar chomhlíonadh na dtreoirlínte seo ag leanúint ar aghaidh, mar sin cé gur ceart don ábhar úr ar fad a bheith comhlíontach, d’fhéadfadh sé nach gcloíonn cuid den sean-ábhar leis na caighdeáin sin faoi láthair.

Is féidir méid téacs a athrú mar is cuí ar fud ilghléasanna agus il-ardán lenár miosúr cló.

Úsáideann an suíomh Gréasáin marcáil shéimeantach struchtúrach. Úsáidtear clibeanna H1 le haghaidh príomhtheideal, clibeanna H2, H3, H4 agus H5 le haghaidh fotheideal.

Úsáideann an suíomh Gréasáin stílbhileoga cascáideacha le haghaidh leagan amach amhairc. Cinntíonn sé sin go bhfuil an t-ábhar líneachaithe go foirfe agus cuireann sé feabhas ar an bhfeidhmíocht ar raon leathan brabhsálaithe agus gníomhairí úsáideora eile.