Languages

-A +A

Cháipéis Faisnéise

Chomh maith leis an gcáipéis ghairid chomhairliúcháinI dTreo Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn: Do Thuairimí a Lorg maidir le Bealaí Nua; Cur Chuige Nua; Smaointeoireacht Nua, ullmhaíodh trí cháipéis faisnéise chúlra freisin. 

Saibhreas Ár nAigéin Cuid I Comhthéacs - Soláthraítear cuntas gairid eacnamaíochta agus timpeallachta.

 

 

 

 

Loading Containers Dublin Port. Photographer David Branigan Oceansport.Saibhreas Ár nAigéin – Cuid II Cáipéisi Earnála - Cuntas gairid ar ár n‐earnálacha muirí agus ar phleananna agus bheartais reatha an Rialtais (bia mara,feamainn, loingseoireacht agus iomparmuirí, fuinneamh in‐athnuaite agus neamhinathnuaite, TFC na mara agus biteicneolaíocht.

 

 

 

Image of Enablers.Saibhreas Ár nAigéin – Cuid III Cumasóirí - Cuirtear síos ar na ‘cumasóirí’ atá ag teastáil chun feabhas a chur ar na coinníollacha le haghaidh fáis agus infheistíochta.