Languages

-A +A

Faoin bPlean

Fíorléarscáil na hÉireann

Saibhreas ár nAigéin 

Nuair a chuirtear achar ár ngrinnill farraige san áireamh, tá Éire ar cheann de na stáit is mó san Aontas Eorpach (AE); agus cearta ceannasacha nó eisiacha aici ar cheann de na cóimheasa is mó idir farraige agus talamh (os cionn 10:1) de chuid aon Stáit san AE. 
  
Tá ár n-aigéan ina shócmhainn náisiúnta, agus é ag tacú le geilleagar éagsúil muirí a bhfuil cumas ollmhór aige leas a bhaint as an margadh domhanda muirí le haghaidhna nithe seo a leanas: 
 
  • bia mara, 
  • turasóireacht, 
  • fuinneamh, agus 
  • feidhmeanna nua ó thaobh sláinte, leighis agus teicneolaíochta de. 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin I gcomhthreo leis sin, tugann ár n-acmhainn mhuirí leasanna neamhthráchtála dúinn, mar shampla, taitneamhacht, bithéagsúlacht agus ár n-aeráid chineálta. 

Mar sin, tá Feidhm a Bhaint as Saibhreas Ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn forbartha ag an nGrúpa Idir-Rannach Comhordaithe Muirí thar ceann an Rialtais. 
 
Bhí an Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin bunaithe ar an bpróiseas comhairliúcháin ar tugadh faoi sa bhliain 2012 ‘Saibhreas ár nAigéin: Do Thuairimí a Lorg: Bealaí Nua; Cur Chuige Nua; Smaointeoireacht Nua’
 

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin - Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn 

 

 
Leagtar amach sa doiciméad Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin an Fhís agus na Spriocanna Ardleibhéil atá ag an Rialtas. Freisin, leagtar amach na Príomhghníomhartha Cumasúcháin a dhéanfaidh sé chun beartas, rialachas agus timpeallacht gnó is iomchuí a chur i bhfeidhm ionas go mbeimid in ann ár n-acmhainn mhuirí a bhaint amach.  
 

Diagram of Our Vision, Goals and Enablers.

 

Harnessing Our Ocean Wealth from Marine Institute on Vimeo.